רני

כניסה למערכת הניהול

Quote

המתנה הגדולה הראשונה שאנו יכולים להעניק לזולת,
היא להיות לו דוגמה טובה

~ כריסטופר מורלי ~
Next